KÜNYE HAKKIMIZDA REKLAM
Menü
Elektrik faturaları hasat döneminde ödensin | Gündem Haberleri

Elektrik faturaları hasat döneminde ödensin

Elektrik faturaları hasat döneminde ödensin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin faturalandırılmasının 6 aylık dönemler halinde yapılması için Kanun Teklifi verdi. Gürer, "Elektrik faturaları hasat döneminde ödensin" dedi.

Whatsapp haber ihbar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin faturalandırılmasının 6 aylık dönemler halinde yapılması için Kanun Teklifi verdi. Gürer, "Elektrik faturaları hasat döneminde ödensin" dedi.

Yasalaşması halinde çiftçileri büyük ölçüde rahatlatacak olan Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üretimin devamlılığı için elektrik enerjisi giderlerinin hasat dönemlerinde ödenmesinin şart olduğuna işaret etti. 

Yasalaşması halinde çiftçileri büyük ölçüde rahatlatacak olan Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunan Gürer, üretimin devamlılığı için elektrik enerjisi giderlerinin hasat dönemlerinde ödenmesinin şart olduğuna işaret etti.  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair hazırladığı Kanun Teklifinde, tarımsal üretimde girdi maliyelerinin artmasının, çiftçinin ürün ekim döneminde masrafların da yükselmesine neden olduğuna işaret etti. Gürer, üretimin devamlılığı açısından elektrik enerji girdisinin hasat dönemlerinde ödenmesinin, masrafların zirve yaptığı bu süreçte çiftçilerin maddi olarak bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacağına vurgu yaptı.

FATURALAR 6 AYDA BİR ÖDENSİN 

Bu kanunla, tarımsal sulamada kullanılan elektrik için gelen fatura bedellerinin yıl içinde ve 6 aylık dönemler halinde 2 parçada ödenmesinin amaçlandığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Ülkemiz sahip olduğu tarımsal potansiyele rağmen, yaşanan ekonomik sorunlar, her geçen gün artan girdi maliyetleri ve planlamadan uzak tarım politikaları neticesinde çiftçilerin tarımdan uzaklaştığı görülmekte olup ekilen tarım arazilerinde ciddi düşüş yaşanmış ve akabinde de ithalata bağımlı bir konumuna gelinmiştir” saptamasında bulundu. 

ELEKTRİK BEDELLERİ ÖNEMLİ BİR GİDER OLDU 

Tarımda yaşanan gerilemenin başlıca sebeplerine bakıldığında tarımdan uzaklaşan ciddi bir kesimin olduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mazot ve gübreden sonra çiftçilerinin en önemli gider kalemlerinden birinin tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik bedelleri olduğuna dikkat çekti. 

ZAMLAR BEZDİRDİ 

Yeraltından sulama suyu çıkarabilmek için bazı bölgelerde elektrik enerjisi kullanıldığını anlatan CHP Milletvekili Gürer, elektrik faturalarına gelen zamların ise çiftçinin üretim maliyetlerini olumsuz etkilediğiniz söyledi.

YÜZDE 71 ZAM 

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinin 2017 yılında 6.537.065 MWh, 2018 yılında 8.799.145 MWh, 2019 yılında 8.553.367 MWh ve 2020 yılında ise 10.805.968 MWh miktarlarına ulaştığını anlatan Gürer, “2019 yılı başında tek terimli orta gerilim tarımsal sulama abonelerine uygulanan elektrik tarifesi, 1 kWh için 37,05 kuruş iken 2021 yılında 63,11 kuruşa çıkarak p, çift terimli orta gerilim tarımsal sulama abonelerine uygulanan elektrik tarifesi ise 36,77 kuruştan 63,00 kuruşa yükseltilerek % 71 oranında zam görmüştür.2022 yılında gelen zamlar ise  çiftçinin giderini kutlarken yaz döneminde artan sulama gereksinimi  elektrik faturalarını ödemede Çiftçiyi mağdur eder duruma düşürmektedir tarımsal sulama tarifesine son durumda yüzde 95 oranında zam yapılmış olması Çiftçiyi daha az su kullanımına sevk etmesi de rekolte kaybına da neden olacaktır..” hatırlatmasında bulundu.

ÜRÜN EKİM ZAMANINDA FATURA ÖDENMEMELİ 

Artan elektrik tarife ücretleri çiftçinin ürettiği ürünün maliyetini ciddi ölçüde artırdığını, ürünün maliyetinin altında değer bulduğu dönemde çiftçileri borç yükü altına sürüklediğine değinen Gürer, hazırladığı kanun teklifinde, “Tüm girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar çiftçilerin ekim döneminde üretime katılmalarını zorlaştırmakta ve farklı kalemlerde maddi külfet altına girmelerine neden olmaktadır. Çiftçiler için maddi olarak en zorlandıkları dönem ürün ekim sürecidir. Yaşanan kur artışları neticesinde de nakit ürün almak zorunda kalan çiftçi bu süreci maddi olanaksızlıklar içinde geçirmektedir. Ekim sürecinde yaşanan maddi olanaksızlıklara ek olarak sulama suyunda kullanılan elektrik için her ay gelen faturalar çiftçiler için bu süreci daha da zorlu bir hale getirmektedir. Maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik faturalarını ödeyemeyen çiftçilerimizin elektriğinin kesildiği, ürün tarladayken sulama yapılamaması neticesinde de ciddi ürün kaybı yaşanmasına sebep olduğu farklı zamanlarda kamuoyuna yansımıştı” dedi.

6 AYLIK 2 PERİYOT HALİNDE ÖDEME YAPILMALI 

Gürer; Faturaların hasat dönemi sonunda ödenmesine olanak sağlanmasının yaşanan bu ve benzeri sorunların ortadan kalkmasını sağlayacağını belirterek “ Bu sebeple çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik enerji fatura bedellerini, yıl içinde belirlenecek 6 aylık 2 periyot halinde ve toplu olarak yatırmalarına yönelik yapılacak düzenleme, çiftçilerin üretim sürecinde maddi olarak bir nebze olsun rahatlamalarına neden olacaktır” ifadelerini kullandı.         YORUMUNUZU PAYLAŞIN