KÜNYE HAKKIMIZDA REKLAM
Menü
Gürer: “TEDAŞ’ta neler oluyor, araştırılmalı” | Gündem Haberleri

Gürer: “TEDAŞ’ta neler oluyor, araştırılmalı”

Gürer: “TEDAŞ’ta neler oluyor, araştırılmalı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde ayrıca, TEDAŞ adına tescili yapılması gerekirken tescil yapılmadığı için Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) adına kayıtlı 57.025 adet, elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı 6.745 adet taşınmaz bulunduğunu Sayıştay yer aldığına da dikkat çekti. Gürer,  Sayıştay raporlarına göre 2020 yılını 357 milyon TL zararla kapattığı belirlenen TEDAŞ’ın mercek altına alınması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. 

Whatsapp haber ihbar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TEDAŞ’ın2020 yılına ait bilançosu ile dönemi 357 milyon 490 bin TL zarar ile kapatmasının nedenlerinin belirlenip, çözüm yollarının hayata geçirilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde ayrıca, TEDAŞ adına tescili yapılması gerekirken tescil yapılmadığı için Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) adına kayıtlı 57.025 adet, elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı 6.745 adet taşınmaz bulunduğunu Sayıştay yer aldığına da dikkat çekti. Gürer,  Sayıştay raporlarına göre 2020 yılını 357 milyon TL zararla kapattığı belirlenen TEDAŞ’ın mercek altına alınması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. 

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin “Özel Maliyetler Hesabı’nda izledikleri varlıklara ilişkin olarak gerekli envanter çalışmalarının TEDAŞ tarafından yapılmamış olmasının geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilen alacakların tasfiye edilememesinin alacağın tahsili için gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

ALINACAK HİZMET BEDELLERİ MEVZUATA UYGUN MU?

Gürer; “ Sayıştay raporlarında da yer gibi TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre devri aşamasında, Genel Müdürlük Talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paralara ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca Düzenlenen Rapora İstinaden, Söz Konusu Alacakların Tahsilinin Tamamlanmamasının nedenlerinin; lisanssız yenilenebilir üretim tesis proje ve kabul işlemleri karşılığında alınacak hizmet bedellerine ilişkin mevzuatta hüküm bulunmadığı ve gerekli düzenlemenin neden sağlanamadığı incelenmelidir” dedi.

DEVREDİLMEYEN TESİSLER 

Bakanlık adına TEDAŞ tarafından yapılan elektrik dağıtım şirketlerinin yıllık faaliyet denetimleri karşılığında, Ana Statüye göre Bakanlıktan alınması gereken bedellerin alınmadığının  Sayıştay incelemesi ile ortaya çıktığına değinen Gürer, TEDAŞ adına tescili yapılması gerekirken tescil yapılmadığı için Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) adına kayıtlı 57.025 adet, elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı 6.745 adet taşınmaz bulunduğunun da Sayıştay raporlarında tespit edildiğine vurgu yaptı.

Gürer, Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım tesislerinde yapacakları bakım-onarım faaliyetleri ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin hususların yer aldığı “Elektrik Tesislerinin Bakım ve Onarımına İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslar” ile “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Uygulanacak Bakım Faaliyetlerine İlişkin Bakım Talimatnamesi” nin TEDAŞ tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulduğuna da dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Ancak söz konusu düzenlemelerin iptali için, TEDAŞ tarafından yapılan kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi ve devir işlemleri neticesinde Tapu Müdürlüklerince düzenlenen tapu belgelerinin, kamulaştırma birimi tarafından muhasebe birimine gönderilmediği, muhasebe biriminin ilgili maddi duran varlık hesapları ile amortisman hesaplarına gerekli kayıtları yapamadığı da tespit edilmiştir” dedi.

2020 BİLANÇOSU MERCEK ALTINA ALINMALI

Gürer, önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde kesin kabul başvurusunun azami ne kadar süre içerisinde yapılacağına ilişkin düzenlenme olmadığı, bu nedenle geçici kabulü yapılan tesislerin kesin kabul başvurularının yapılmadığı, dolayısıyla kesin kabullerinin de TEDAŞ tarafından yapılamadığı Sayıştay Raporları sonucunda anlaşılmıştır olup; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2020 yılı bilançosu ve 357.490.923 Türk Lirası dönem zararı ile kapatmış olmasının sebeplerinin ve çözüm önerilerinin bütünüyle ele alınması önem arz etmekte olduğundan  bu konuda Meclis Araştırması açılmalı"        YORUMUNUZU PAYLAŞIN