KÜNYE HAKKIMIZDA REKLAM
Menü
STK'ların devlet teşvikine ihtiyacı var | Gündem Haberleri

STK'ların devlet teşvikine ihtiyacı var

STK'ların devlet teşvikine ihtiyacı var

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği ‘Sivil Toplumun Geleceği’ raporunu açıkladı. Olumsuzluklara rağmen STK'ların motivasyonu halen çok yüksek.

Whatsapp haber ihbar

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği ‘Sivil Toplumun Geleceği’ raporunu açıkladı. Olumsuzluklara rağmen STK'ların motivasyonu halen çok yüksek.

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Sivil Toplumun Geleceği Projesi kapsamında hazırladığı ‘Sivil Toplumun Geleceği’ raporunu açıkladı.

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) mevcut durumunu tüm yönleriyle değerlendiren raporla, sorunların saptanması, kapasitenin geliştirilmesi, etki gücünün artırılması, farkındalık yaratılması ve çözümlerle birlikte gelecek perspektifi sunulması amaçlandı.

Rapor için hemşehri derneklerinden meslek örgütlerine, hayır kurumlarından siyasi yönelimli derneklere kadar, 79 ildeki 552 sivil toplum kuruluşunun üyeleriyle görüşüldü. Proje kapsamında ayrıca kanaat önderleri ve siyasi aktörlerin görüşleri alındı. 6 ana başlık altında, sivil toplumun geçmişi, mevcut hali, kurumsal ve bireysel motivasyonları, siyasi iklimin sivil topluma etkisi, sivil toplumun sorunları ile ilgili sivil toplum çalışanlarının düşünceleri ve yaklaşımları incelendi.

Araştırmaya göre, sivil toplum katılımcılarında motivasyonu yüzde 91.9 ile halen yüksek olduğu gözlenirken; aktiflik, etkililik ve kurumsal kapasite konularında büyük bir yetersizlik hissi yaygın. Aktifliğin düşük olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 78.6, azaldığını savunanların oranı ise yüzde 52.6. Kurumsal kapasite, diyalog ve iş birliği ile etkililik konusunda karamsarlar yüzde 50’ye yakın. 

STK'ların devlet teşvikine ihtiyacı var

Raporun, kapsamı ve yöntemi açısından mevcut durumu ortaya koyan önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Proje Uzmanı Emine Uçak, Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin gelişmiş demokratik ülkelerde üstlendiği işlevi yerine getirebilmesi için yasal, finansal ve siyasi ortamın iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.  Araştırmanın analisti, siyaset bilimci Nezih Onur Kuru ise yaptıkları araştırmada STK’lara yönelik baskı ve engelleme konusunda katılımcıların ikiye ayrıldığını açıkladı.

Ekonomik kriz ile siyasal ve sosyal alanlarda özgürlükler ve bunun sonucu olarak etkinliğin azaldığına dair algının güçlendiğine dikkati çekilirken, raporda; bütçe ve kurumsal-toplumsal destek bulamama sorunları ön plana çıktığı gözlendi.        YORUMUNUZU PAYLAŞIN